Slovenská Umelecká Letmá Oslava Žonglovania - SÚLOŽ 2015

( informeel ook wel SÚLOŽ 2015 genoemd)

All juggling events in 2015
Juggling events in Slowakije‎, 2015

Wanneer:

maandag, 13 juli 2015 to donderdag, 16 juli 2015

Waar:

Autocamping Varín, Doktor Jozefa Tisu, 013 03 Varín

Websites:

http://www.juggle.sk/2015/slovenska-umelecka-letma-oslava-zonglovania-suloz-13-16-7-2015-varin/
http://www.facebook.com/events/847817805302223/

Informatie

SLOVENSKÝ:

SÚLOŽ – Slovenská Umelecká Letmá Oslava Žonglovania, prosím pekne, je najtradičnejšia slovenská žonglérska udalosť roka. Má niekoľko zábavných vlastností – je príjemná, je neorganizovaná, je na vlastné náklady, je.

Stretnutie prebieha tak, že sa stretneme.
Potom žonglujeme.

Neorganizačné pokyny sú také, že si každý donesie vlastný stan, bungalov, panelák alebo sa ku niekomu votrie alebo býva u Onďa. Samozrejme každý príde sám alebo s niekým a nejak.

SÚLOŽ je plná významných aj bezvýznamných žonglérov a radi na nej privítame človeka ľubovoľného typu.

Tento rok sa stretneme 13.-16.7. vo Varíne.
Cenník a ďalšie info o campe tu: http://www.autocampingvarin.com/cennik.php

======================================================================================

ENGLISH:

SÚLOŽ - Slovak Art Flying Celebration juggling, is the most traditional Slovak juggling event of the year. It has several entertainment features - is pleasant, is disorganised, at your own expense.

The meeting takes place so that we meet.
Then we juggle.

Neorganizačné guidelines are such that everyone bring your own tent, bungalow, apartment building, or to someone rubbed or staying with Onďa. Of course everyone will come alone or with someone and something.

SÚLOŽ is full of important and unimportant jugglers and we welcome them all of any type.

This year, we meet 13-16 July at Varíne.
Prices and more info about camping here: http://www.autocampingvarin.com/cennik.php

Wie zijn er geweest

Vind SÚLOŽ 2015 op andere plaatsen op the Edge

Bekijk trivia ( 0 )