Festival Cirkulart

All juggling events in 2019
Juggling events in Slowakije‎, 2019

Wanneer:

vrijdag, 24 mei 2019 to zondag, 26 mei 2019

Waar:

Kaštieľský Park, Stupava, Slovakia

Website:

http://www.cirkulart.sk

Informatie

SLOVENSKÉ:

Festival nového cirkusu Cirkul'art je medzinárodnou prehliadkou kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus. Je jediným a unikátnym podujatím svojho druhu na Slovensku a jeho cieľom je kvalitný inšpiratívny program z rôznych kútov sveta.

415 predstavení | 34 krajín | 58.000 divákov

Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia a stal sa moderným fenoménom reflektujúcim súčasné výrazové prostriedky. Pre nový cirkus je charakteristická naratívna forma rozprávania príbehu prostredníctvom cirkusantských zručností, ktorými vyjadruje metafory, príbehy, témy, divadelné obrazy či dejovú líniu.

=========================================================

ENGLISH:

The Circus Circus Circus Circus is an international tour of creative and genre-rich artistic productions focusing on contemporary theatre and a modern circus. It is the only and unique event of its kind in Slovakia and its aim is a quality inspirational programme from different parts of the world.

415 shows | 34 countries | 58,000 spectators

The new circus belongs to the youngest genre of javiscal art and has become a modern phenomenon reflecting contemporary means of expression. For the new circus is a characteristic narrative through circus skills, expressing metaphors, stories, themes, theatrical images, or lineage.

Cirkul’art is an original festival of contemporary circus and street art. It is the one and only festival of contemporary circus in Slovak Republic. Cirkul’art is a showcase of top acts and productions within the genre of contemporary circus from all around the world. Its mid-term aim is to search and scout talents and encourage local artists to explore the possibilities of creating new theatrical productions by using contemporary circus methods. The long-term aim is to research and map contemporary circus, network and create a database of circus artists in Slovak Republic.

Wie zijn er geweest

Vind Festival Cirkulart op andere plaatsen op the Edge

Bekijk trivia ( 0 )