Norges Sjongleringsforbund

All organisations

Our next event is Norges Sjongleringsfestival 2024

NORSK:

Dette er en institusjon opprettet med det formål å

"Fremme sjonglering i Norge. Dette innebærer en allsidig vinkling på sjonglering – som hobby, sport, kunst, underholdning, tidsfordriv, meditasjon mv. Spesielt vil det legges vekt på sjonglering som en sosial og forebyggende aktivitet. Forbundet skal være aktivt inkluderende."

=====================================================

ENGLISH:

This is an institution created for the purpose of

"Promoting juggling in Norway. This involves a comprehensive take on juggling - as a hobby, sports, art, entertainment, pastime, meditation etc.. Particular, the emphasis on juggling as a social and preventive activities. Federation shall be actively inclusive."

Website:

http://www.sjonglering.com/

All Norges Sjongleringsforbund events

Norges Sjongleringsforbund event locations map

Norges Sjongleringsforbund related Small Talk

No posts yet :(